EFIR RVM ще доставя резервни части за булдозери Komatsu D155-AX5 и Komatsu D155Ax6 на Мини Марица Изток

EFIR RVM спечели търг в Мини Марица Изток относно “Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D155-AX5 и Komatsu D155-AX6″. За пореден път EFIR RVM бе избрана благодарение на ниските цени и качествените резервни части за строителна и минна техника, които предлага.