EFIR RVM спечели търг за отдаване под наем на 2бр. булдозери

Фирма EFIR RVM спечели търга „Наемане на 2 броя булдозери с мощност над 200 к.с. с оператор за изграждане на нови трасета в рудник „Трояново-север” за Насипищни ГЛТ за РТНК 5 и Магистрален ГЛТ №2303 за РТНК 3”, реф.№ 099/2012г.-ЗОП

.