Delivery of spare parts for single-bucket excavator CASE 588

EFIR RVM offered the lowest price and signed a contract with the Maritza Iztok Mining Complex, regarding the delivery of spare parts fro single-bucket excavator CASE 588. nФирма EFIR RVM подписа договор с Мини Марица Изток ЕАД благодарение на ниската цена, която оферира. Договорът е с предмет доставка на резервни части за еднокофов багер CASE 588. Частите са, както следва:

-14661U2948526, F2042382, 85039301, G2242322, J2242301, 

- M2342377, J928143, 24743726, R4743512