Новини

Участие в търг “Ремонт еднокофови багери DOOSAN”

doosan лого EFIR RVM
Фирма EFIR RVM закупи тръжни документи на 10.03.2011 г. за участие в следния търг - "Ремонт еднокофови багери DOOSAN" ...

Участие в търг “Доставка резервни части булдозери Komatsu”

Мини Марица Изток ЕАД
На 24.02.2011 г. фирма EFIR RVM закупи тръжни документи за участие в търг "Доставка резервни части булдозери Komatsu" в предприятие Мини Марица Изток" ЕАД ...

Участие в търг “Изравняване наклона на временно насипище “Староселец”

ТЕЦ Марица Изток 2
Фирма EFIR RVM закупи тръжни документи на 07.02.2011 г. за участие в търг "Изравняване наклона на временно насипище "Староселец"" в предприятие ТЕЦ Марица Изток 2 ...