За нас

Предприятие „Ремонт Верижни Машини“ е създадено през 1983 година, като част от Стопански Минно Енергиен Комбинат (СМЕК) „Марица Изток“ с основна задача ремонт и сервиз на булдозерния парк с мощност над 200 к.с.

През 1999 г. предприятието е изведено от състава на „Марица Изток“ ЕАД като самостоятелно ЕООД с 100% държавно участие.

През Юли 2003, в резултат на приватизационна сделка, компания ЕФИР придобива 100% собственост върху „Ремонт Верижни Машини“ ЕООД. В следствие на това, фирма ЕФИР предприема подобряване и оптимизация на работните процеси, модернизация на базата и допълнително професионално обучение на служителите, повечето от които са с 20 години стаж в пълна реставрация на верижни машини от различни производители.

Днес EFIR RVM (ЕФИР – Ремонт Верижни Машини) е единственото предприятие на територията на Енергиина компания ТЕЦ „Марица Изток 3“ и едно от най-големите в България занимаващо се с пълни ремонти и рециклиране на строителна и тежка верижна техника. В допълнение на дейността ни, ние сме и директни вносители на оригинални, ОЕМ и алтернативни резервни части за различни видове и марки машини.