EFIR RVM ще доставя резервни части за Komatsu за ММИ

EFIR RVM спечели търга „Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D 155 A3, Komatsu D155Ax5, Komatsu D155Ax6, Komatsu D275A2, Komatsu D65EX и турнодозер Komatsu D355C3 .”

Обособена позиция 1: „Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D 155 A3”.

Обособена позиция 2:  „Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D155Ax5 и D155Ax5В”.

Обособена позиция 3:  „Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D155Ax6