EFIR RVM поднови сертификата си по ISO 9001:2008

Фирма “ЕФИР – Ремонт Верижни Машини” ЕООД удължи валидността на своя ISO 9001:2008 сертификат до 13.09.2018 г. Внедрената система за управление на качеството е с обхват: Ремонт на булдозери, багери, колесни и челни товарачи, пътно-строителна техника и доставка на резервни части.