Участие в търг “Изравняване наклона на временно насипище “Староселец”

Фирма EFIR RVM закупи тръжни документи на 07.02.2011 г. за участие в търг “Изравняване наклона на временно насипище “Староселец”” в предприятие ТЕЦ Марица Изток 2.