Участие в търг “Доставка резервни части булдозери Komatsu”

На 24.02.2011 г. фирма EFIR RVM закупи тръжни документи за участие в търг “Доставка резервни части булдозери Komatsu” в предприятие Мини Марица Изток” ЕАД.