Цех Булдозери

Извършва се разкомплектоване и окомплектоване на на машините, възли и агрегати, заваръчни работи, ремонти по системите за управление и хидравлика. Оборудването включва компресорна станция, осемтонен кран и необходимите приспособления и инструменти за диагностика и разглобяване.

Галерия